Auteursrechten

Copyright © 2016 Laurent Stokvis. Het auteursrecht en/of het copyright op deze website, de blogs en de andere teksten, verder te noemen “informatie”, berust bij Laurent Stokvis. Als beperking hierop berust het auteursrecht en/of het copyright op een “informatie” bij de auteur daarvan. Door het aanbieden van een “informatie” verleent de aanbieder aan de heer Laurent Stokvis, plaatsvervanger of webmaster het recht tot plaatsing en publicatie op deze website zonder dat enige verdere toestemming of bericht nodig is en zonder dat enige vergoeding aan de aanbieder, auteur of een derde verschuldigd is.

De naam van de auteur en/of aanbieder van de “informatie” staat onderaan de desbetreffende blog vermeld. De auteur is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn / haar bijdrage.

Het Nederlandse recht is op deze website van toepassing en de Nederlandse rechter is als enige bevoegd m.b.t. geschillen t.a.v. de website of de informatie op deze website. De Nederlandse versie van deze mededeling is de authentieke.