Over Reacties en Commentaren

Reacties en commentaar (verder te noemen reactie) op blogs via info@llblog worden op prijs gesteld.

Een reactie op een blog die naar mijn mening bijdraagt aan een goed, weloverwogen debat, kan op deze website geplaatst worden. De auteur van de reactie geeft hierbij machtiging tot plaatsing en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van zijn / haar reactie. Plaatsing houdt geen instemming van de schrijver van de blog met de inhoud van de reactie in. Ik behoud ik mij het recht voor niet tot het plaatsen over te gaan en/of de reactie te verwijderen. Verder behoud ik mij het recht voor de website op te heffen of te wijzigen, zelfs als dit tot het verloren gaan van de reactie leidt.

Bij een reactie op een blog van een gastblogger zal voorafgaand aan eventuele plaatsing de toestemming van de gastblogger worden gevraagd. Het spreekt vanzelf dat reacties die discriminatoir, bedreigend en/of beledigend van aard zijn niet worden geplaatst. Zie ook onder auteursrechten.

Laurent Stokvis